Google’ın yapay zeka ilkeleri

Yapay zeka admin 187 Okundu
sponsorlu reklam

Google'ın yapay zeka ilkeleri

Google, yapay zeka konusunda önemli yatırımlar yapan teknoloji devleri aralarında kayda değer bir yere sahip. Keza kendi yapay zekasını geliştiren, hem de yapay zeka gelişimine ilk elden takviye olan internet devinin, bu konuda natürel ancak bazı ilkeleri de var.

Oynatİpucu: İnternet’te iz bırakmadan nasıl dolaşılır?

Peki nedir bu ilkeler? Google, suni akıl konusunda nelere uyarı ediyor; kırmızı çizgileri neler? Bu soruların cevapları gerçekten fazla da uzağımızda değil. Google CEO’su Sundar Pichai, Haziran 2018’de yayınladığı bir blog yazısında, bütün cevapları, en ince ayrıntılara varana kadar zaten vermişti.

Derhal gelin, Google’ın suni akıl konusundaki ilkelerini, Google’ın 1 numaralı isminin kaleminden öğrenelim…

Yazar: Sundar Pichai – CEO

Her sorunu çözemese de hayatlarımızı geliştirme potansiyeli son derece yüksek olan Yapay Akıl (AI), temelinde öğrenen ve armoni karşılayan bir programlama türü. Google’da suni zekayı (spam’siz ve daha kolay düzenlenen e-postalar, doğal şekilde konuşabileceğiniz dijital muavin ya da eğlenceli şeyleri karşınıza çıkaran fotoğraflarda olduğu gibi) ürünlerimizi daha yardımsever ve pratik ülkü getirmek için kullanıyoruz.

Ürünlerimizin ötesinde suni zekadan insanların acil sorunları çözebilmesine yardımcı olmak için de yararlanıyoruz. Lise öğrencileri teftiş edilemeyen orman yangınları riskini tahmin edebilen AI destekli algılayıcılar tasarlıyor. Çiftçiler hayvanlarının sağlık durumu durumunu takip ederken, doktorlar da artık kanseri teşhis etmek ve körlüğü engellemek için suni zekadan faydalanıyor. İşte Google’ın yapay zeka alanında araştırma geliştirmeye bu değin yoğun şekilde yatırım yapmasının ve bu teknolojileri kendi araçları ve açık kaynak kodu üzerinden geniş kitlelerin erişimine sunmasının nedeni de faydası net şekilde apaçık olan bu nesil örnekler.

Bu denli güçlü bir teknolojinin, kullanımıyla ilgili eşdeğer derecede manâlı soruları da beraberinde getirdiğinin farkındayız. Yapay zekanın nasıl geliştirildiği ve kullanıldığının, önümüzdeki yıllar her tarafında toplum üzerinde  ciddi etkileri olacak. Yapay zeka alanındaki liderlerden biri olarak bu işi en doğru şekilde yapma konusunda derin bir mesuliyet hissediyoruz. bu nedenle bugün gelecekteki çalışmalarımıza rehberlik edecek yedi esas ilkeyi açıklıyoruz. Laf konusu ilkeler kuramsal kavramlar değil, araştırma ve ürün geliştirme süreçlerimizi belirleyip iş kararlarımızı etkileyecek fiziksel standartlar olma niteliği taşıyor.

Bu alanın enerjik ve sürekli şekilde gelişmekte olduğunu kabul ediyoruz. bu nedenle konuya ilişkin çalışmalarımızdaki yaklaşımımız, alçak gönüllülüğün yanı sıra hem iç hem de dış yükümlülüklerimizi yerine getirme konusunda kararlılığı başlıca alacak. Yaklaşımımızı, vakit içerisinde öğreneceklerimiz doğrultusunda adapte etme konusunda da hevesli olacağız.

Suni Zeka Uygulamalarındaki Hedeflerimiz

2018121518380614646.jpg Yapay Zeka Uygulamalarındaki Hedeflerimiz

Yapay Zeka (AI) uygulamalarımızı, aşağıdaki hedefler ve taşıması gerektiğini düşündüğümüz bilhassa çerçevesinde değerlendireceğiz. Bize göre Suni Zeka;

1. Toplumsal fayda sağlamalıdır.

Yeni teknolojilerin açılımları her geçen gün daha yaygın şekilde toplumun tamamına dokunuyor. Suni Zeka alanındaki gelişmelerin sağlık, emniyet, enerji, nakliyecilik, imalat ve eğlenceyi de taşıyan çok çeşitli alanlarda dönüşüme yol açacak nitelikte etkileri olacak. Suni zeka teknolojilerinin potansiyel gelişimini ve kullanımlarını ele alırken çok geniş kapsamdaki toplumsal ve hesaplı faktörleri hesaba katacak, oysa elde edilmesi mümkün toplam faydanın öngörülebilir riskler ve olumsuzluklardan ciddi ölçüde fazla olması durumunda çalışmalara devam edeceğiz.

Yapay akıl, içerikleri anlamlandırma konusundaki  becerimizi de belli ölçülerde geliştiriyor. Bu doğrultuda, suni akıl yardımıyla yüksek nitelikli ve doğru bilgiye erişilebilmesini sağlamak için var gücümüzle çalışırken faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kültürel, toplumsal ve yasal normlarına saygı göstermeye devam edeceğiz. Bir yanlamasına da teknolojilerimizi ne süre ticari olmayacak şekilde kullanıma sunacağımız konusunu da dikkatlice değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

2. Ön yargıların doğmasına veya artmasına niçin olmaktan kaçınmalıdır.

Tüm algoritmaların ve data setlerinin haksız yargıları yansıtması, pekiştirmesi ya da azaltması söz konusu olabilir. Adaletli olan hak ile olmayanı birbirinden ayırt etmenin defalarca kolay olmadığının ve kültürlere veya toplumlara kadar farklılık gösterebileceğinin farkındayız. İnsanların haksız şekilde etkilemesini engellemenin yollarını bulmak için çabalayacağız yollarını arayacağız. Özellikle de ahali, etnik yapı, cinsiyet, milliyet, kazanç düzeyi, cinsel yönelim, yetenek, politik manzara ve dini inanç gibi alıngan konularda.

3. Güvenli bir şekilde geliştirilmeli ve güvenliği test edilmelidir.

Hasar verme riski yaratabilecek istenmeyen sonuçlardan sakınmak için, sağlam güvenlik uygulamalarını geliştirmeye ve kullanmaya devam edeceğiz. Yapay zeka sistemlerimizi özenli olacak şekilde tasarlayacak ve yapay zeka güvenliği araştırmaları alanındaki en iyi uygulamalar doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz. Yerinde olduğu durumlarda yapay zeka teknolojilerimizi engebeli ortamlarda test ederek dilekçe esnasında nasıl işlediklerini peşine düşüp takip edeceğiz.

4. İnsanlara hesap verebilir olmalıdır.

Geri bildirim ve amacına yerinde izah etme imkanı sunmaya yerinde yapay zeka sistemleri geliştireceğiz. Suni akıl teknolojilerimiz uygun şekilde insan yönetimi ve kontrolüne alt olacak.

5. Mahremiyet ilkelerine uygun tasarımda olmalıdır.

Mahremiyet ilkelerimiz yapay zeka teknolojilerimizin geliştirilmesi ve kullanımı zarfında da geçerli olacak. Dikkat ve rıza imkanı sunarken, mimarları gizliliğin güvenliği konusunda cesaretlendirecek, data kontrolü ve kullanımı konusunda şeffaflık sağlayacağız.

6. Bilimsel mükemmellikte yüksek standartları korumalıdır.

Teknolojik yenilikçiliğin kökeninde bilimsel yöntem ve açık sorgulama, entelektüel titizlik ve işbirliği yatar. Suni zeka araçları biyoloji, kimya, tıp ve çevre bilimleri gibi alanlarda yeni bilimsel araştırma ve bilgilerin kapılarını açma potansiyeline sahip. Suni zeka alanında ilerleme kayda geçirmek için çalışırken biz de bilimsel mükemmellikte yüksek standartların ardından koşuyoruz.

Bu alanda liderliği özendirmek için bilimsel titizlik ve çok disiplinli yaklaşımları destekleyen paydaşlarla birlikte çalışacağız. Bu doğrultuda, eğitim materyalleri, en iyi uygulama örnekleri ve daha çok kişinin elverişli yapay akıl uygulamaları geliştirmesine imkan tanıyacak araştırmaları yayınlayarak yapay akıl konusundaki bilgiyi sorumluluk sahibi şekilde paylaşacağız.

7. Bu ilkelerle ahenkli şekilde kullanılmalıdır.

Birçok teknolojinin birden pozitif kullanım alanı söz konusudur. Zararlı veya kötüye kullanılma potansiyeli olan uygulamaları sınırlandırmak için çalışacağız. Suni zeka teknolojilerini geliştirip hayata geçirdikçe kullanımlarını aşağıdaki faktörler ışığında değerlendireceğiz:

Ilk kasıt ve uygulama: Teknolojinin ilk amacı ve çözümün zararlı bir alanda kullanılmaya yerinde ya da uyarlanabilir olduğu.

Tabiilik ve eşsizlik:  Sunduğumuz teknolojinin eşsiz mi yoksa daha genel bir teknoloji olup olmadığı.

Ölçek: Laf konusu teknoloji kullanımının belirgin bir etki, yaratıp yaratmayacağı.

Google’ın ne değin dahil olduğu: Genel amaçlı araçlar mı sunuyoruz, müşteriler için araçlar mı entegre ediyoruz yahut özel çözümler mi geliştiriyoruz.

Yapay Zeka Uygulamalarımız Neleri İçermeyecek?

Yukarıdaki hedeflere ek olarak, aşağıda kayıtlı kullanım alanlarında yapay zeka geliştirmeyeceğiz ve hayata geçirmeyeceğiz:

1. Zarara neden olan ya da olabilecek teknolojiler. Fiziksel bir zarar riski laf konusu olduğunda, yalnızca elde edilecek toplam faydanın riskleri ciddi derecede aşacağına inanıyorsak, gerekli emniyet koşullarını devreye sokarak devam edeceğiz.

2. Silahlar ya da ilk amacı veya kullanımı insanların zarar görmesine neden olan öteki teknolojiler.

3. Milletlerarası yasaları ve normları ihlal edecek şekilde gözetleme amaçlı veri toplayan ya da kullanan teknolojiler.

4. Amacı yaygın şekilde kabul görebilen milletlerarası yasalar ve insan hakları ilkeleriyle ters düşen teknolojiler.

Tabanca kullanımına yönelik suni akıl geliştirmemekle birlikte hükümetlerle ve orduyla çok sayıda alanda birlikte çalışmaya devam edeceğimizi de net bir şekilde ayrıntıları ile belirtmek isteriz. Bunlar arasında siber emniyet, eğitim, askeri işe alım ve gazilerin sıhhat hizmetleri ile arama-kurtarma gibi alanlar yer alıyor. Laf konusu işbirlikleri tartma taşıyor ve bu doğrultuda ilgili kuruluşların kritik işlerini desteklemenin ve keza hizmet verenleri keza de sivilleri güvende tutmanın öbür yolları üstünde aktif şekilde çalışıyoruz.

Uzun Vadede Yapay Zeka

Suni zeka konusunda bu yaklaşımı seçerken, bu konuşmada daha pozitif ses için yer olduğunun da farkındayız. Suni akıl teknolojileri ilerledikçe Bu alanda liderliği özendirmek için bilimsel titizlik ve fazla disiplinli yaklaşımları destekleyen farklı alanlara yönlendirilmiş paydaşlarla birlikte çalışacağız. Suni zeka teknolojilerini geliştirme konusunda öğrendiklerimizi ve uygulamaları da paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu yaklaşımın ayrıca şirketimiz keza de suni zekanın gelecekteki gelişimi için içten temeller oluşturduğuna inanıyoruz. Bu girişim, 2004 yılındaki Kuruculardan Mektup adlı yazımızda ortaya konan değerlerle de ahenkli. Söz konusu yazıda, kısa vadede ödünler atamak anlamına  gelse bile, uzun vadeli bir bakış açısı konusundaki niyetimizi net bir şekilde belirtmiştik. O gün söylediğimize, bugün de inanıyoruz.

Önceki HaberOpera, Android Tarayıcısına Dijital Cüzdan Ekledi  

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir